Múzeum Telesnej Kultúry

Fotoarchív

Múzeum poskytuje reprografické služby z fotografického archívu v súlade s ustanoveniami § 24 Autorského zákona č. 618/2003 Z.z a na základe platného cenníka SOV – SOŠM.

Návštevu fotoarchívu je potrebné vopred dohodnúť na telefónnom čísle +421.911 474 127 alebo mailom: muzeum@olympic.sk.

Komentáre sú uzavreté.