| Múzeum Telesnej Kultúry

Múzeum Telesnej Kultúry

Aktuality

Lyžiarske múzeum v Kremnici bolo založené v roku 1980

Výsledkom činnosti pani Dariny Salátovej, našej externej spolupracovníčky v depozite lyžovania v Kremnici, je aj spracovanie dokumentov vypovedajúcich o začiatkov budovania Lyžiarskeho múzea v Kremnici…

Múzeum prežitých emócií, alebo muzeálne športové artefakty v podobe pútavej publikácie

SZTK – Múzeum telesnej kultúry v SR vydalo k tohtoročnému 25-ročnému jubileu svojej existencie s finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pozoruhodnú a výtvarne pôsobivo spracovanú publikáciu s názvom „Múzeum prežitých emócií“. Jej krst sa konal v stredu 27. októbra v Apponyiho paláci v Bratislave. V brožúre ožívajú silné športové príbehy slovenských [...]