Múzeum Telesnej Kultúry

Aktuality

Nové knihy v knižnici múzea

Do knižnice múzea pribudlo darom niekoľko nových kníh. Ďakujeme všetkým darcom za obohatenie zbierok múzea.

V Sieni slávy svetového šermu aj Katarína Ráczová a Július Králik

Medzinárodná šermiarska federácia (FIE) pripravuje pri príležitosti novembrových osláv 100. výročia svojho založenia otvorenie Siene slávy svetového šermu. Do šermiarskej siene slávy v tomto roku uvedú stojedenásť významných osobnosti z radov bývalých svetových šermiarov a funkcionárov. Každý zo 148 národných zväzov mal možnosť poslať až desať návrhov s odôvodnením. Komisia FIE hodnotila takmer 1500 návrhov [...]

Múzeum skompletizovalo zbierku olympijských známok

Kúpou série známok vydaných k Hrám XXX. olympiády 2012 v Londýne, obohatilo  múzeum svoju filatelistickú zbierku.  Skompletizovalo tak cennú zbierku známok , bločkov a tlačových listov vydaných poštovými správami  usporiadateľských krajín olympijských hier a zimných olympijských hier v rokoch 1896 -2012.  Nákup bol realizovaný prostredníctvom  finančného grantu Ministerstva kultúry SR, finančnej dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a zriaďovateľa múzea [...]

Múzeu sa podarilo skompletizovať zbierku oficiálnych olympijských známok vydaných usporiadateľskými krajinami

Zbieranie predmetov pripomínajúcich olympijské hry začalo s Hrami I. olympiády 1896 v Aténach. K prvým a dodnes  zberateľsky najcennejším sa zaradili poštové známky.   Prvé olympijské známky navrhol Švajčiar, prof. E. Gillieron (1850-1924), ktorý od roku 1876 žil v Grécku, pracoval ako kreslič archeologických nálezov u H. Schliemanna a iných vedcov, ale zároveň pôsobil aj ako učiteľ kreslenia v gréckej kráľovskej rodine. Rytcom známok [...]

Informácia

K zlepšeniu našej odbornej práce smerujúcej k digitalizácii zbierok , fotoarchívu , knižnice, ale aj poskytovaniu našich služieb pre bádateľov a médiám   istotne prispeje aj nový  špičkový plochý skener formátu A3 . Finančný príspevok  na jeho zakúpenie múzeu poskytlo Ministerstvo kultúry v SR z dotačného programu 2.2.

Zbierky múzea aj v Sieni slávy slovenského hokeja

V uplynulých dňoch múzeum zapožičalo zo svojich zbierok Slovenskému zväzu ľadového hokeja predmety do renovovanej expozície Siene slávy slovenského hokeja umiestnenú v priestoroch  Zimného štadióna Ondrea Nepelu v Bratislave.

Publikácia o Vladimírovi Černušákovi otvára novú edíciu múzea

Nová edícia pod názvom „Z depozitáru múzea“ má za úlohu postupne, v neperiodickom cykle, sprístupňovať a otvárať pomyselné dvere jednotlivých depozitárov Múzea telesnej kultúry v SR a odkrývať svet športu, ktorý zanechal rukopis na spôsobe života mnohých obyvateľov našej krajiny. Prvý zväzok je venovaný prof. PhDr. Vladimírovi Černušákovi, CSc. pri príležitosti jeho významného životného jubilea, ako poďakovanie za priazeň, [...]

Do zbierok múzea prispeli lyžiarka Janka Gantnerová – Šoltýsová a tenista Dominik Hrbatý

V uplynulých dňoch podporili zbierku  múzea dvaja významní slovenskí športovci. Janka Gantnerová –Šoltýsová  darovala lyže, na ktorých sa pretekala v  období olympiády v Sarajeve ( 1984) a tenista Dominik Hrbatý prispel svojim tenisovým odevom.  Obom ďakujeme!                     

Do zbierky pribudli medaily pre majstrov sveta v ľadovom hokeji

    Majstovstvá sveta v ľadovom hokeji 2011, ktoré sa konali v Bratislave,bude v zbierkach múzea pripomínať aj najnovší prírastok.Sadu medailí pre víťazov majstrovstiev sveta získalo kúpou z Mincovne Kremnica (kúpa bola uskutočnená na základe finančnej dotácie Ministerstva školstva,vedy,výskumu a športu SR).Múzeum plánuje medaily sprístupniť verejnosti v decembri 2011v rámci príležitostnej výstavy k 90. výročiu vzniku organizovaného ľadového hokeja v Bratislave.

MS 2011 v ľadovom hokeji aj v našej knižnici

Anton Zerer, známy  publicista a novinár, dlhoročný spolupracovník múzea, je jedným z autorov a zostavovateľov dvoch pamätníc z 75. MS  v ľadovom hokeji 2011 na Slovensku. Nezabudol ani na múzeum a obe publikácie daroval do našej knižnice.