Múzeum Telesnej Kultúry

News

Marianna Némethová – Krajčírová celebrating the jubilee

Marianna Némethová – Krajčírová, the participant of the three Olympic Games, the World Champion, a coach and a Slovak gymnast of the 20th century. She was dragged to gymnastics by her father and older sister Dagmar, who initially used to be a great figure for her. She started her career in Bratislava, where she moved [...]

(Slovak) Príspevky z medzinárodného kolokvia Šport a olympijské hnutie v múzejnej dokumentácii

(Slovak) Pozvánka na Noc múzeí a galérií

(Slovak) Zomrel dlhoročný spolupracovník múzea

(Slovak) Medzinárodné kolokvium SOV – SOŠM

(Slovak) Predmety zo zbierok SOV – SOŠM v Jasnej

(Slovak) Múzeum výstavuje v Grand hoteli BELLEVUE v Hornom Smokovci

(Slovak) Zomrel prof. Vladimír Černušák

(Slovak) Nová výstava “Sánkovanie” v Kremnici