Múzeum Telesnej Kultúry

AKTUALITY

Zmena názvu zriaďovateľa

Dňa 7. decembra 2018 v Šamoríne na 55. valnom zhromaždení Slovenského olympijského výboru (ďalej SOV) bola schválená novela Stanov SOV. SOV bol transformovaný na novú strešnú organizáciu s novým názvom Slovenský olympijský a športový výbor (ďalej SOŠV).

Nakoľko SOŠV je zriaďovateľom  Slovenského olympijského a športového múzea, prichádza aj k úprave názvu múzea:

Slovenský olympijský a športový výbor – Slovenské olympijské a športové múzeum

V skratke SOŠV – Slovenské olympijské a športové múzeum

Komentáre sú uzavreté.