Múzeum Telesnej Kultúry

AKTUALITY

Zomrel Vladimír Porubský

21. júla 2017 vo veku 96 rokov zomrel nestor slovenského jachtingu a veľký podporovateľ nášho múzea MUDr. Vladimír Porubský. Narodil sa 20.7.1921 v Bratislave. Po ukončení štúdia na  Lekárskej  fakulte UK v Bratislave v roku 1948 začal pracovať na  Ústave súdneho lekárstva LF UK v Bratislave. Od roku 1955 súčasne pôsobil ako hlavný súdny lekár ministerstva zdravotníctva na Slovensku, v rokoch 1961-1990 bol primárom Ústavu súdneho lekárstva LF UK v Bratislave. Ako súdny znalec zo súdneho lekárstva pracoval na najzávažnejších kriminálnych prípadoch na Slovensku. Rozhodujúcim v jeho živote zasvätenom jachtingu bol rok 1955, keď sa zúčastnil v Bratislave zakladajúcej schôdze  Jachtárskeho oddielu TJ Slovan ÚNV Bratislava a o týždeň neskôr prvej brigády na brehu seneckého jazera. Okrem zaúčaniu sa jachtárskemu umeniu začal sa venovať rozhodovaniu, v roku 1987 ako prvý rozhodca zo Slovenska bol menovaný medzinárodným rozhodcom.  Jachtársky šport na Slovensku rozvíjal aj ako popredný  funkcionár, niekoľko rokov viedol Československý zväz jachtingu i Slovenský zväz jachtingu. S SOV – Slovenským olympijským a športovým múzeom aktívne spolupracoval najmä na príprave výstavy “Šport a osobnosti “(2008) ako aj mapovaní histórie jachtárskeho športu na Slovensku. Zároveň bol  autor brožúrky venovanej histórii jachtingu na olympijských hrách.

Posledná rozlúčka s Vladimírom Porubským sa uskutoční v piatok 28. júla 2017 o 14,00 hod. v bratislavskom Krematóriu. Česť jeho pamiatke.

Komentáre sú uzavreté.