Múzeum Telesnej Kultúry

AKTUALITY

Jano Schuster a iné obrázky. Výstava SOV – Slovenského olympijského a športového múzea v spolupráci s festivalom Kremnické gagy 2017

schuster Plagat A3 TLACPhDr. Ján Schuster (30. 12. 1957 Podbrezová – 14. 12.2004 Bratislava)

Jána Schustera sme dlhoročne vnímali predovšetkým ako kolegu múzejníka, ktorý bol neodmysliteľne spojený s Plynárenským múzeom SPP v Bratislave a zároveň ako človeka neustále s čiernym fixom vo vrecku na spríjemňovanie spoločných akcií múzejníkov vtipnými obrázkami a karikatúrami.

Úsmevné obrázky zobrazujúce svet lyžiarskeho športu, ktorý vytváral pre humoristickú prílohu „Time – out“ v denníku Šport v rokoch 1994 – 1998 nás spoločne doviedli k myšlienke usporiadania Schusterovej autorskej výstavy v priestoroch Stálej expozície dejín lyžovania na Slovensku, ktorá je vysunutou expozíciou SOV – Slovenského olympijského a športového múzea.  Nemenej zavážila aj skutočnosť , že expozícia je situovaná v meste Kremnica, od roku 1981 spojeného s konaním neobyčajného festivalu humoru, v súčasnosti známeho pod názvom „Kremnické gagy“, ktorého Ján Schuster bol neodmysliteľnou súčasťou.

„Aj napriek tomu, že pochádzam z kraja, kde lyžovanie má veľkú tradíciu, lyže lepšie ovládam cez moju fixku, preto Vám ich v tejto forme do zbierok darujem“, povedal s jeho typickým úsmevom na tvári, keď sme spoločne s kolegami kresby nalepovali na podkladové farebné papiere a vkladali do výstavných rámov. Siedmeho novembra 2004 sme výstavu sprístupnili verejnosti.

Nepamätám si presný dátum, bolo to týždeň alebo dva po vernisáži, Jano priniesol pre múzeum pf-ku pre rok 2005. Štrnásteho decembra 2004 Ján Schuster tragicky odišiel. Výstavu sme premiestnili v neporušenom stave (aj v pôvodných rámoch) začiatkom februára 2005 do depozitára múzea. Súbor kresieb z výstavy sme po prvý raz vyňali z rámov v roku 2017 a zdigitalizovali. Aj ony napĺňajú priestor na  výstave, ktorú SOV – Slovenské olympijské a športové múzeum pripravilo pri príležitosti 60. výročia narodenia Jána Schustera.

Vernisáž výstavy bude dňa 1.septembra 2017 o 12,45hod. v priestoroch SOV – SOŠM Stálej expozícii dejín lyžovania na Slovensku, Bellov dom, Kremnica.

Výstava potrvá do 29. októbra 2017Komentáre sú uzavreté.