Múzeum Telesnej Kultúry

AKTUALITY

Zomrel sochár Jozef Jankovič

Prof. Jozef Jankovič, akademický sochár (8.11.1937 Bratislava – 6.6.2017 Bratislava) študoval v rokoch 1956 – 1962 v Ateliéri figurálneho sochárstva prof. Jozefa Kostku na VŠVU. V ranej tvorbe uprednostňoval nefiguratívne sochárske polohy, postupne však inklinuje k figurálnemu sochárstvu, fragmentarizácii tela. Venoval sa nielen monumentálnym formám sochárske produkcie, ale aj komornej grafike, kresbe, šperku. V rokoch 1990 – 1994 pôsobil ako prvý porevolučný rektor VŠVU a do roku 2008 pôsobil ako vedúci ateliéru na Katedre socha, objekt, inštalácia. Jeho diela sú zastúpené v mnohých renomovaných zbierkach, získal mnoho domácich a medzinárodných ocenení za svoju aktuálnu i celoživotnú prácu.

Jozef Jankovič spolu s výtvarníkom Alexom Mlynarčíkom sa zúčastnili ako vybraní umelci reprezentujúci Európu na pozvanie Organizačného výboru Hier XXIV. olympiády 1988 v Soule medzinárodného kultúrneho festivalu, ktorého výsledkom bola aj inštalácia ich diel, ktoré sú v súčasnosti majetkom galérie v Soule. Socha Jozefa Jankoviča s názvom „Vrchol“ je umiestnená v areáli Olympijského parku v Soule. Jozef Jankovič spolupracoval aj so Slovenským olympijským výborom, najmä v rokoch 2006 a 2008 ako člen odbornej poroty výtvarnej súťaže „Šport a umenie“.  V roku 2012 bol Jozef Jankovič ocenený výročným ocenením Slovenského olympijského výboru Cenou Ladislava Chudíka, ktorú SOV každoročne udeľuje významným osobnostiam za výtvarné, dramatické, hudobné, filmové alebo architektonické dielo propagujúce šport a olympizmus.

Česť jeho pamiatke!

(zdroj: VŠVU, Official report OG 1988 Seoul, SOV – SOŠM)

Komentáre sú uzavreté.