Múzeum Telesnej Kultúry

AKTUALITY

Vo veku 65 rokov zomrel známy olympijský a športový publicista Borislav Petrík

BRATISLAVA 19. mája (SOV,sou) – V utorok 16. mája po dlhej chorobe vo veku 65 rokov v Bratislave zomrel známy olympijský a športový publicista Borislav Petrík. Napriek tomu, že pracoval ako výskumný pracovník na Ekonomickom ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave, popri profesii sa intenzívne zaoberal športovou a olympijskou problematikou.

Veľa času trávil Borislav Petrík štúdiom historických a archívnych materiálov z oblasti športu. Nadobudnuté poznatky využil vo viacerých publikáciách. Napísal knižky „História olympijského futbalu”, „Majstrovstvá sveta a Európy v ľadovom hokeji: Od Les Avants 1910 a Antverp 1920 po Prahu a Bratislavu 1992“ aj „Fanulo – šampión Európy“ o poprednom

slovenskom hokejistovi a medailistovi zo zimných olympijských hier Františkovi Gregorovi. Podieľal sa aj na tvorbe publikácie „Olympijské hnutie na Slovensku (Od Atén po Atlantu)”, ktorú Slovenský olympijský výbor vydal v roku 1996. V minulosti aktívny člen Slovenskej olympijskej akadémie Borislav Petrík bol autorsky činný aj v periodikách. V dávnejšej minulosti dlhý čas spolupracoval s denníkom Šport, v ktorom vydával seriály o histórii olympijských hier, či spracovával športové historické kalendárium. Bol aj člen vedeckej rady SZTK – Múzea telesnej kultúry v SR, ktoré sa v roku 2015 zmenilo na SOV – Slovenské olympijské a športové múzeum.

Publicisticky sa ako autor publikácií a článkov výrazne prejavoval aj v tematických oblastiach, ktoré nemali súvislosť so športom, ale viazali sa k jeho profesnej či náboženskej orientácii

Posledná rozlúčka s Borislavom Petríkom sa uskutoční vo štvrtok 25. mája o 14:00 h v Evanjelickom a. v. kostole sv. Trojice na Strečnianskej ulici v Bratislave-Petržalke. Česť jeho pamiatke!


Komentáre sú uzavreté.