Múzeum Telesnej Kultúry

AKTUALITY

Kremnica – slovenský Semmering

Múzeum telesnej kultúry v SR pripravilo v priestoroch Stálej expozície dejín lyžovania na Slovensku v Kremnici novú výstavu pod názvom „Kremnica – slovenský Semmering“. Výstavu pripravilo pri príležitosti 100. výročia I. celouhorských pretekov v lyžovaní, ktoré sa konali v januári roku 1914 v Kremnici. Múzeum sa touto výstavou zapojilo do kampane Zväzu múzeí na Slovensku “Múzeum v čase, čas v múzeu”. Zároveň je to projekt pripomenutia si 100 rokov organizovaného lyžovania v Kremnici.

Výstava približuje návštevníkom stručnú históriu vývoja lyžovania v meste, pripomína dôležité udalosti, významné podujatia a účastníkov ZOH z Kremnice. Okrem textov a fotografií majú návštevníci výstavy možnosť prezrieť si lyže vyrobené kremnickými stolármi, postup výroby lyží, predmety z lyžiarskeho výstroja a lyžiarskej výzbroje  významnej osobnosti kremnického lyžovania akademického maliara Gejzu Angyala ako aj predmety a trofeje z lyžiarskych podujatí organizovaných v Kremnici. Výstavu si môžu návštevníci pozrieť v Bellovom dome na Štefánikovom nám. č.14., vždy v piatok, sobotu a nedeľu od 11 h do 15 h. Vstup je voľný.

Kremnica – leták.pdf

Komentáre sú uzavreté.